Menu główne

ZC-2 wersja specjalna (1)

WYKONANIE WG WYMAGAŃ SPECJALNYCH DO INSTALACJI GAZOWYCH PRZED REDUKTOR

Gwint przyłączeniowy rurowy walcowy zewnętrzny „G” wg PN-EN ISO 228-1:2005.

DN 15; 20; 20;(20 3/4) - PN 16; 25; 40;

PRZYŁACZA – DO PRZYSPAWANIA DOCZOŁOWEGO: - kształt i wymiary wg PN-EN 12627:2002 DŁUGOSC ZABUDOWY (ETE): - szereg 65 wg PN-EN12982:2009

UWAGI:
1. Na życzenie zamawiającego, po uzgodnieniu, kurki kulowe mogą być wykonane z przyłączami do przyspawania o innych wymiarach (uzależnione od grubości ścianki łączonej rury i średnicy zewnętrznej rury).
2. Kurki kulowe należy spawać w instalacji elektrycznie w pozycji „całkowicie otwarty” w sposób nie powodujący nadmiernego przegrzania, mogącego uszkodzić uszczelki kuli.