Menu główne

KUREK KULOWY GWINTOWANY ZC-1

ZAKRESY TEMPERATUR ROBOCZYCH ZAWARTE W PRZEDZIALE: -30°C ÷ +200°C

DN 10; 15; 20; 25 - PN 16; 25; 40; 63; 100

DN 32; 40; 50 - PN 16; 25; 40; 63

PRZYŁĄCZA – KIELICHY GWINTOWANE:
- gwinty przyłączeniowe rurowe walcowe wewnętrzne „d” wg PN-EN ISO 228-1:2005 - gwinty przyłączeniowe rurowe walcowe wewnętrzne „dg” wg PN-EN 10226-1:2006 wykonywane dla instalacji gazowych (gazy wg PN-C-04750:2011).

UWAGI:
1. Na życzenie zamawiającego, po uzgodnieniu, kurki kulowe mogą być wykonane z innymi rodzajami gwintów przyłączeniowych (w tym z gwintami zewnętrznymi).
2. Kurki kulowe należy montować w instalacji, działając kluczem tylko na ten kielich gwintowany, do którego wkręcana jest rura. Obciążenie obydwu kielichów gwintowanych jednocze- śnie przeciwnymi momentami może spowodo- wać trwałe uszkodzenie kurka.